• "Cand ma rugam din adancul inimii, totul in jurul meu imi parea minunat: copacii, iarba, pasarile, pamantul, aerul, lumina, toate pareau a-mi spune ca exista pentru om, ca sunt marturia iubirii lui Dumnezeu pentru om, ca totul se roaga si totul canta marire lui Dumnezeu. Asa am ajuns sa inteleg ceea ce Filocalia numeste cunoasterea graiului fapturilor... Simteam o dragoste mistuitoare pentru Iisus si pentru intreaga creatie." (Pelerinul Rus)

Cat despre noi…noi vrem sa ramanem langa Dumnezeu

“A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo.

Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui. ” (Biblia)

IMG_0399

Aceasta e singura noastră condiție.

Singura întrebare pe care o adresam celor ce vor să ne ia ca și fotografi la nunta lor suna cam așa:

- La nunta voastră e invitat Isus?

E invitat Cel ce a spus: ,,Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.,,? E invitat Cel care s-a făcut om și a fost înălțat pe o cruce pentru păcatele noastre? Cel care a murit și a înviat a treia zi?

Dacă vine El, venim și noi…Cu bucurie, alergând…sorbind nunta voastră….Venim să ne bucurăm cu voi, venim la nunta voastră. Ne e mereu dor de Domnul nostru.IMG_8811

Poate în voi crește o întrebare. De ce am ales asta?

Sau poate în voi înflorește judecata. Ce mai e și cu noi? În loc să mergem să ducem lumina acolo, fugim?

IMG_8961

Anul acesta a fost hotărâtor. Am avut parte de nunți alese, de restaurante luxoase, de bucate delicioase, am vazut haine scumpe si case mari.

Si cuvintele Eclesiastului cad cu ecou peste inima noastră:

,,Mi-am strâns argint şi aur, şi bogăţii ca de împăraţi şi ţări. Mi-am adus cântăreţi şi cântăreţe, şi desfătarea fiilor oamenilor: o mulţime de femei.
Am ajuns mare, mai mare decât toţi cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înţelepciunea.
Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, şi aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea.
Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele şi la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deşertăciune şi goană după vânt, şi că nu este nimic trainic sub soare.,,

Nu vrem să mai surprindem bogății nelocuite de Cristos.

Nu vrem să mai suprindem dansuri nelocuite de El.

Nu vrem să surprindem bucate nesfințite prin rugăciune.

Nu vrem să mai surprindem cununii religioase în care mirii ard de nerăbdare să înceapă petrecerea…fără să poată trăi cele mai tainice momente.

Pentru noi a afost destul cât am gustat din ele….IMG_9117

Ne copleșește golul bogățiilor fără Cristos.

Cu atât mai mult cu cât unele nunți sunt în ziua de Duminică. …

Daca e Cristos acolo, venim și noi…IMG_9279

Vă îmbrățisăm cu gânduri bune și ne cerem iertare dacă rănim pe cineva.

E lucrul pe care ni-l cere nouă Dumnezeu, nouă celor ce suntem Silence of Photography….

Celor ce am declarat că vom căuta liniștea și că vom capta și sorbi această Liniște…

IMG_9759

1 Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți.
2 Trăiți în dragoste, dupăcum și Hristos ne-a iubit, și S’a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros“, lui Dumnezeu.
3 Curvia, sau orice altfel de necurăție, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți.
4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sînt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulțămire.
5 Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n’are parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.
6 Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte; căci din pricina acestor lucruri vine mînia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.
7 Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei.
8 Odinioară erați întunerec; dar acum sînteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii.
9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr.
10 Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului,
11 și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osîndiți-le.
12 Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns.
13 Dar toate aceste lucruri, cînd sînt osîndite de lumină, sînt date la iveală; pentrucă ceiace scoate totul la iveală, este lumina.
14 De aceea zice: „Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina.“
15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.
16 Răscumpărați vremea, căci zilele sînt rele.
17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.
18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.
19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cîntări de laudă și cu cîntări duhovnicești, și cîntați și aduceți din toată inima laudă Domnului.
20 Mulțămiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. (Efeseni 5)
Vă las în dar
 https://www.youtube.com/watch?v=dy9nwe9_xzw
Pin itShare on FBTweetFacebookBack to Top

show hide 1 comment